تهران اتوبار خدمات کامل اسباب کشی را به ساکنین عزیز در منطقه  4  ارائه می دهد.

  • مهران     /    کاظم آباد     /     کوهک    /    مجیدیه و شمس آباد     /     پاسداران و ضرابخانه    /   حسین آباد و مبارک آباد

 

  • شیان و لویزان     /     علم و صنعت    /    نارمک   /   تهرانپارس غربی     /    جوادیه   /   خاک سفید     تهرانپارس شرقی

 

  • قاسم آباد و ده نارمک    /    اوقاف    /   شمیران نو      /  حکیمیه    /   قنات کوثر   /   کوهسار   /     مجید آباد   /   هنگام

 

  • اتوبان بابایی   /    اتوبان باقری   /   اتوبان صیاد شیرازی   /   بنی هاشم    /   پلیس    /    دلاوران   /   رسالت  /   هروی

 

  • سراج    /    شمس آباد    /    شهدا   /    صیاد شیرازی     /     علم وصنعت    /    فرجام    /    لویزان    /  میدان ملت

 

اگر در منطقه ی 4 سکونت دارید و نیاز به اسباب کشی دارید ، با باربری و اتوبار تهران تماس بگیرید. اتوبار تهران  اثاثیه ی  شما را به

رایگان بیمه می کند و با ابزاری که در بسته بندی استفاده می شود ،تمام اثاثیه ی بزرگ و کوچک شما را بسته بندی می کند.پر سنل

باربری تهران  برای اثاث کشی ، بسته بندی و حمل اثاثیه آموزش دیده اند. پس دیگر نگران حمل اثاثیه ی خود نباشید. زیرا اتوبار تهران

به شما تضمین می دهد که بار شما در حین حمل، آسیبی نبیند.

شماره تماس باربری و اتوبار منطقه 4 : 88544989