باربری جنت آباد  کلیه خدمات مورد نیاز برای اثاث کشی را ارائه می دهد. با وجود پرسنل قابل اطمینان و آموزش دیده، اثاث کشی بی دغدغه را به شما تضمین می کنیم. باربری جنت آباد دارای خودروهای باری مسقف است و رانندگان خوش برخورد ما ، بار شما را به هر نقطه ای که بخواهید حمل می کنند.اسباب کشی نیاز به بسته بندی اثاثیه دارد که پرسنل باربری جنت آباد به نحو احسن از عهده ی این کار بر می آیند. باربری جنت آباد اثاثه شما را قبل از اسباب کشی به صورت رایگان بیمه می کند.اگر نیاز به اسباب کشی دارید با باربری جنت آباد تماس بگیرید و آسایش در اسباب کشی را با این شرکت باربری تجربه کنید.

شماره تماس باربری جنت آباد : 02144337358 – 09128448305