با باربری حصارک دیگر نگران زمان اثاث کشی نباشید. زیرا باربری حصارک با کادری مجرب تمام نیاز شما برای یک اسباب کشی بدون دردسر را فراهم می کند. باربری حصارک دارای انواع خودروهای باربری است و اثاثیه ی شما را به هر منطقه ای که بخواهید حمل می کند . باربری حصارک قبل از بار زدن وسایل ، تمام اثاثیه ی شما را به صورت رایگان بیمه می کند. پرسنل باربری حصارک برای بسته بندی  آموزش دیده اند  و اثاثیه ی شما را با ابزار مخصوص بسته بندی می کنند.اثاثه شما قبل از اسباب کشی بیمه می شود و بابت بیمه هیچ هزینه ای از شما دریافت نمی کند. قیمت های این باربری بسیار معقول است .اگر نیاز به اسباب کشی دارید با باربری حصارک تماس بگیرید.

شماره تماس باربری حصارک : 02188544989 – 09128448305