باربری زعفرانیه مشکلات شما برای اثاث کشی را حل می نماید. زیرا باربری زعفرانیه از وجود پرسنلی بهره می برد که دارای سابقه کاری زیادی هستند و با استفاده از ابزار مناسب برای بسته بندی اثاثیه شما ،آرامش را برایتان فراهم می کنند. پرسنل ما زمان بسته بندی از ابزار مخصوص استفاده می کنند که شامل بابل رپ ،استرچ رپ و جعبه های ضد ضربه می باشد. زمان حمل بار ،وسایلتان را به صورت رایگان بیمه می کنیم.رانندگان و پرسنل باربری زعفرانیه در کار خود خبره هستند .اگر نیاز به اسباب کشی دارید با باربری زعفرانیه تماس بگیرید.

شماره تماس باربری زعفرانیه  : 02122921094 – 09197504819