بسته بندی لوازم آشپزخانه

بسته بندی لوازم آشپزخانه

بسته بندی لوازم آشپزخانه یکی از سخت ترین قسمتهای اثاث کشی به منزل جدید است. در زمان نقل مکان، همه ی اثاثیه منزل بسته بندی می شود و با احتیاط حمل و نقل می شود،اما لواز...
ارائه استاندارد ترین خدمات بسته بندی

ارائه استاندارد ترین خدمات بسته بندی

در باربری تهران اتوبار اثاثيه منزل، بار و مبلمان اداری با كارتون هاى ضد ضربه و فوم بسته بندی می شود. بار شما كاملاً با فوم دورپيچ خواهد شد تا آسيبى به آن وارد نشود.با...